(+994) 50-562-50-05 / (+994) 12-562-50-05 az ru
(+994) 55-767-11-66

İnşaat sistemi bünövrə

Sadə mühəndis-geoloji şərtlər daxilində bərkidilmiş çuxurlarda inşa edilən aşağı məsuliyyət dərəcəli kiçik bina və tikililərin bünövrələrinin birqat

hidroizolyasiya sistemi.

Termik emal edilmiş geotekstil

PVX rondel (bərkidici element)Ətraflı


Mərtəbələrarası örtüklərin, vanna otaqlarının hidroizolyasiya sistemi.

Mərtəbələrarası örtüklərin izolyasiya sistemi

ТН-ПОЛ Гидро КМС

Mərtəbələrarası örtüklərin hidroizolyasiya sistemi.

Mərtəbələrarası örtüklərin hidroizolyasiya sistemi.

Mərtəbələrarası örtüklərin səs izolyasiyası sistemi

Qızdırıcı elementlərdən istifadə etmədən «quru» texnologiya ilə, yaxud da döşəmə örtüyü altına əsas kimi sement-qum üzlüyü quraşdırmaqla döşəmənin izolyasiyası sistemi

Soyuq çardaq üçün örtüyün klassik isitmə sistemi.

Soyuq çardaq üçün klassik örtük isidicisi sistemi.