(+994) 50-562-50-05 / (+994) 12-562-50-05 az ru
(+994) 55-767-11-66

İnşaat sistemi bünövrə

Sadə mühəndis-geoloji şərtlər daxilində bərkidilmiş çuxurlarda inşa edilən aşağı məsuliyyət dərəcəli kiçik bina və tikililərin bünövrələrinin birqat

hidroizolyasiya sistemi.

Termik emal edilmiş geotekstil

PVX rondel (bərkidici element)Ətraflı


Sadə mühəndis-geoloji şəraitdə, bərkidilmiş çuxurlarda inşa edilən aşağı məsuliyyət dərəcəli kiçik bina və tikililərin bünövrələrinin hidroizolyasiyası üçün birqat sistem.

Sistem istismar olunan və ya yaşayış sahəli yeraltı tikililərin müdafiəsi üçün istifadə olunur.

Sistem texniki mərtəbəli və ya istismar olunmayan sahəli yeraltı tikililərin müdafiəsi üçün istifadə olunur

İstismar olunmayan sahəli və ya texniki mərtəbəli bünövrənin izolyasiya sistemi.

İstismar olunan və ya yaşayış sahəli bünövrənin izolyasiya sistemi.

Sistem istismar olunan və ya yaşayış sahəli yeraltı tikililərin müdafiəsi üçün istifadə olunur

Sistem istismar olunan və ya yaşayış sahəli yeraltı tikililərin müdafiəsi üçün istifadə olunur.

Sistem istismar olunan və ya yaşayış sahəli yeraltı tikililərin müdafiəsi üçün istifadə olunur.

Sistem istismar olunan sahələrə malik yeraltı tikililərin sukeçirməzliyini təmin etmək üçün işlənib hazırlanmışdır.

Divarlarda mexaniki bərkidilmiş və beton hazırlıq üzərində sərbəst döşənmiş birqat hidroizolyasiya sistemi.

Sistem texniki mərtəbəli və ya istismar olunmayan sahəli yeraltı tikililərin müdafiəsi üçün istifadə olunur

Sistem texniki mərtəbəli və ya istismar olunmayan sahəli yeraltı tikililərin müdafiəsi üçün istifadə olunur

Sistem texniki mərtəbəli yeraltı tikililərin və ya istismar olunmayan sahələrin müdafiəsi üçün istifadə olunur.

Sistem texniki mərtəbəsiz və ya zirzəmisiz yeraltı tikililərin müdafiəsi üçün istifadə olunur

Sistem texniki mərtəbəli yeraltı tikililərin və ya istismar olunmayan sahələrin müdafiəsi üçün istifadə olunur.

İstismar olunan və ya yaşayış sahəli bünövrənin izolyasiya sistemi.

İstismar olunan və ya yaşayış sahəli, zirzəmisiz bünövrənin izolyasiya sistemi.

Sistem mürəkkəb mühəndis-geoloji şəraitdə, möhkəmləndirilmiş çuxurlarda inşa edilən yüksək məsuliyyət dərəcəli mürəkkəb və unikal bina və tikililərin bünövrələrinin hidroizolyasiyası üçün nəzərdə tutulmuşdur.

İnşaatın və istismarın istənilən mərhələsində hidroizolyasiyanın bütövlüyünə nəzarət etməyə imkan yaradan ikiqat hidroizolyasiya sistemi.