(+994) 50-562-50-05 / (+994) 12-562-50-05 az ru
(+994) 55-767-11-66

İnşaat sistemi bünövrə

Sadə mühəndis-geoloji şərtlər daxilində bərkidilmiş çuxurlarda inşa edilən aşağı məsuliyyət dərəcəli kiçik bina və tikililərin bünövrələrinin birqat

hidroizolyasiya sistemi.

Termik emal edilmiş geotekstil

PVX rondel (bərkidici element)Ətraflı


TN-TEXİZOLYASİYA HAVA BORUSU

TEXNO lamelli mat

TexnoNİKOL qaynaq ştiftləri və şaybaları

TexnoNİKOL qaynaq ştiftləri və şaybaları

Alüminium skotç

Sistemin təsviri

Konstruksiyada istilik izolyasiyası kimi TEXNO Lamelli Mat istifadə olunur. Çəkisinin az olması sayəsində yüksəklikdə materialla işləmək rahatdır və hava borusu minimal yüklənir. Hava borusuna qaynaq ştiftləri qaynaq edilir, onlara mat geyindirilir və sıxıcı şayba ilə fiksaj edilir. Bu bərkitmə üsulu etibarlı mexaniki fiksasiyanı və hava borusunun vibrasiyasına davamlılığı təmin edir.

Liflərin şaquli istiqaməti sayəsində TEXNO Lamelli Mat montaj zamanı eyni sıxlığa malik uzununa lifli matla müqayisədə hava borusunun büküş və künclərində daha az deformasiyaya uğrayır.

TEXNO Lamelli Mat bir tərəfdən möhkəmləndirilmiş alüminium folqa ilə bürünmüşdür (örtülmüşdür), bu da həmin materialı kondisiyalaşdırma sistemlərinin soyuq hava borularının kondensatdan müdafiəsi kimi istifadə etməyə imkan yaradır. Matın kəsişmələri və montaj zamanı dəliklər buxar izolyasiyasını təmin etmək üçün alüminium skotçla yapışdırılır. Alüminium folqa montaj edilmiş həllə gözəl xarici görünüş bəxş edir və yekun dekorativ örtük funksiyasını yerinə yetirə bilər. Məkandan kənarda istilik izolyasiyası üçün qoruyucu təbəqə qatını nəzərdə tutmaq lazımdır.Tətbiq olunma sahəsi

TN-TEXİZOLYASİYA Hava borusu sistemi hava borularının istilik və buxar izolyasiyası üçün nəzərdə tutulmuşdur, lakin eyni zamanda hava borusunun əlavə səs izolyasiyasını, eləcə də hazır örtüyün gözəl xarici görünüşünü təmin edir.