(+994) 50-562-50-05 / (+994) 12-562-50-05 az ru
(+994) 55-767-11-66

İnşaat sistemi bünövrə

Sadə mühəndis-geoloji şərtlər daxilində bərkidilmiş çuxurlarda inşa edilən aşağı məsuliyyət dərəcəli kiçik bina və tikililərin bünövrələrinin birqat

hidroizolyasiya sistemi.

Termik emal edilmiş geotekstil

PVX rondel (bərkidici element)Ətraflı


TN-TEXİZOLYASİYA AVADANLIQ

TEXNO lamelli mat

TexnoNİKOL qaynaq ştiftləri və şaybaları

Müdafiə örtüyü

Dayaq halqaları

Bandaj

Sistemin təsviri

TN-TEXİZOLYASİYA Avadanlıq sistemində 250 °С-dən yuxarı temperaturlarda istilik izolyasiyası qatı kimi TEXNO Tikişli Mat istifadə olunur, o, yaxşı istilik keçirmə göstəriciləri, -180-dən +750 dərəcəyə qədər geniş temperatur diapazonunda stabil davamlılıq xarakteristikaları ilə seçilir. TEXNO Tikişli Mat metal naqillə tikilir və bir tərəfdən metal torla örtülmüşdür. Belə karkas sayəsində mat yüksək mexaniki yüklərə və yüksək temperaturların təsirindən vibrasiyaya deformasiyasız tab gətirə bilir.

250 dərəcəyə qədər istifadə temperaturunda, sadə həndəsi formalı vibrasiyasız avadanlıq üçündür. İstilik izolyasiyası kimi sistemdə yüksək fiziki-mexaniki xarakteristikaları, uzunömürlüyü, işin rahatlığı və yekun örtüyün gözəl xarici görünüşü ilə seçilən TEXNO Lamelli Mat istifadə olunur. Məkandan kənarda əlavə olaraq qoruyucu təbəqə qatı quraşdırılmalıdır. Tikişləri alüminium skotçla yapışdırılmış lamelli mat həmçinin soyuq avadanlığın buxar izolyasiyasını təmin edir.Tətbiq olunma sahəsi

TN-TEXİZOLYASİYA Avadanlıq sistemi avadanlığın iş rejiminin effektivliyinin artırılması və qorunub saxlanılması, yanğından (donmadan) müdafiə, avadanlığın uzunömürlülüyü və işinin təhlükəsizliyi üçün istifadə olunur. Qazan korpuslarının, su ehtiva edən qidalandırıcı rezervuarların, buxar qızdırıcıların, elektrofiltrlərin, bacaların və digər texnoloji avadanlıqların izolyasiyası üçün tətbiq edilir. İstifadə temperaturu -180 °С-dən + 750 °С-dəkdir.