(+994) 50-562-50-05 / (+994) 12-562-50-05 az ru
(+994) 55-767-11-66

İnşaat sistemi bünövrə

Sadə mühəndis-geoloji şərtlər daxilində bərkidilmiş çuxurlarda inşa edilən aşağı məsuliyyət dərəcəli kiçik bina və tikililərin bünövrələrinin birqat

hidroizolyasiya sistemi.

Termik emal edilmiş geotekstil

PVX rondel (bərkidici element)Ətraflı


TN-ODDAN MÜDAFİƏ GƏMİ

Çəpərləyici konstruksiya

TECHNO Marine Wired Mat

Qaynaq ştiftləri və sıxıcı şaybalar

Sistemin təsviri

Gəmilərdə yanğın əleyhinə izolyasiya yüksək tələblərə cavab verməlidir, belə ki, gəmi göyərtəsindəki təhlükəsizliyə xüsusi ciddi diqqət ayrılır. TEXNONİKOL şirkəti özünün A60-a qədər odadavamlılıq həddini təmin edən oddan müdafiə materiallarından istifadə edərək konstruksiyaların geniş nomenklaturasını sınaqdan keçirmişdir. А60 sinfinə aid üzən döşəmə sistemi. 50 mm qalınlığa malik 1 qat TECHNO Marine Floor Slab140 plitələri ilə icra edilmişdir.

Sərtlik tilləri tərəfdən izolyasiya edilmiş Arakəsmə А30:

- en boyunca 50 mm, sərtlik tilləri boyunca 30 mm qalınlığa malik TECHNO Marine Fire Slab100 plitələri ilə;

- en boyunca 50 mm, sərtlik tilləri boyunca 30 mm qalınlığa malik TECHNO Marine Wired Mat 100 matları ilə.

Sərtlik tilləri tərəfdən izolyasiya edilmiş Arakəsmə А60:

- en boyunca 80 mm, sərtlik tilləri boyunca 30 mm qalınlığa malik TECHNO Marine Fire Slab100 plitələri ilə;

- en boyunca 80 mm, sərtlik tilləri boyunca 30 mm qalınlığa malik TECHNO Marine Wired Mat 100 matları ilə.

Sərtlik tilləri tərəfdən izolyasiya edilmiş Göyərtə A30:

- en boyunca 30 mm, sərtlik tilləri boyunca 30 mm qalınlığa malik TECHNO Marine Fire Slab100 plitələri ilə;

- en boyunca 30 mm, sərtlik tilləri boyunca 30 mm qalınlığa malik TECHNO Marine Wired Mat 100 matları ilə.

Sərtlik tilləri tərəfdən izolyasiya edilmiş Göyərtə А60:

- en boyunca 50 mm, sərtlik tilləri boyunca 30 mm qalınlığa malik TECHNO Marine Fire Slab100 plitələri ilə;

- en boyunca 40 mm, sərtlik tilləri boyunca 40 mm qalınlığa malik TECHNO Marine Wired Mat 100 matları ilə.Tətbiq olunma sahəsi

TEXNONİKOL gəmiqayırma izolyasiyası göyərtə, arakəsmə və döşəmələrin odadavamlığını artırmaq üçün istifadə olunur. Tələb olunan odadavamlılıq həddindən və konstruksiyadan asılı olaraq, oddan müdafiə materialları kimi matlar və plitələr istifadə oluna bilər.