(+994) 50-562-50-05 / (+994) 12-562-50-05 az ru
(+994) 55-767-11-66

İnşaat sistemi bünövrə

Sadə mühəndis-geoloji şərtlər daxilində bərkidilmiş çuxurlarda inşa edilən aşağı məsuliyyət dərəcəli kiçik bina və tikililərin bünövrələrinin birqat

hidroizolyasiya sistemi.

Termik emal edilmiş geotekstil

PVX rondel (bərkidici element)Ətraflı


TN-ODDAN MÜDAFİƏ PROFLİST

OZM TEXNO OZM plitəsi

Özüdeşən özükəsən vintlər və metal şaybalar

TexnoNİKOL buxar izolyasiyası plyonkası

TEXNORUF Н30 mineral-pambıq isidici

TEXNORUF В60 mineral-pambıq isidici

TexnoNİKOL teleskopik bərkidici

LOGICROOF V-RP polimer membran

Sistemin təsviri

Oddan müdafiə örtüyü kimi TN-ODDAN MÜDAFİƏ Proflist sistemində TEXNO OZM plitəsi istifadə olunur.

TN-ODDAN MÜDAFİƏ Proflist sisteminin montajı ГОСТ 24045-94 üzrə H tipli profilli lövhə əsasında hazırlanmış, oddan müdafiə edilmiş, daşıyıcı metal elementlərdə qalınlığı ən azı 0,7 mm olan çardaqsız örtük döşənəklərinin döşənməsindən başlayır. Polad profilli lövhələrdən montaj edilmiş döşənəyin üzərinə layihə üzrə dam örtüyü qatı quraşdırılır.

Yekunlaşdırıcı mərhələ ən azı 40 mm qalınlığa malik olan bazalt qruplu dağ süxurları əsasında hidrofoblaşdırılmış mineral-pambıq TEXNO OZM plitələrindən oddan müdafiə örtüyünün polad profilli lövhələrdən ibarət döşənəyin aşağı zolağına ən azı 50 mm diametrli özüdeşici özükəsici vintlər və metal şaybalar vasitəsilə montajıdır. TN-ODDAN MÜDAFİƏ Proflist sistemi RE 30 ГОСТ 30247.0-94 və ГОСТ 30247.1-94 üzrə RE 30 odadavamlılıq həddinə malikdir.Tətbiq olunma sahəsi

Konstruktiv yanğın təhlükəsi sinfi К0 (30), odadavamlılıq həddi RE 30. Bu, TN-ODDAN MÜDAFİƏ Proflist sistemini I-V dərəcəli odadavamlılıq və istənilən yanğın təhlükəsi sinfinə aid binalarda çardaqsız örtüklər kimi istifadə etmək olar.