(+994) 50-562-50-05 / (+994) 12-562-50-05 az ru
(+994) 55-767-11-66

İnşaat sistemi bünövrə

Sadə mühəndis-geoloji şərtlər daxilində bərkidilmiş çuxurlarda inşa edilən aşağı məsuliyyət dərəcəli kiçik bina və tikililərin bünövrələrinin birqat

hidroizolyasiya sistemi.

Termik emal edilmiş geotekstil

PVX rondel (bərkidici element)Ətraflı


TN-ODDAN MÜDAFİƏ METAL

TEXNO OZM plitəsi

“Knauf FLEKS” yapışqanı

Polad mismarlar

Dekorativ örtük

Sistemin təsviri

Oddan müdafiə örtüyü kimi TN-ODDAN MÜDAFİƏ METAL sistemində TEXNO OZM plitələrindən istifadə olunur, polad konstruksiyalar uzun müddət çatlamayaraq alovun təsirinə davamlı olan Knauf-FLEKS yapışqanı vasitəsilə həmin plitələrlə üzlənir. TN-ODDAN MÜDAFİƏ METAL sistemi metal konstruksiyaların odadavamlılıq həddini ГОСТ Р 53295-2009 üzrə 30-240 dəqiqəyə qədər artırır.

Rusiya FHN ÜYMETİ mütəxəssisləri tərəfindən işlənib hazırlanmış təlimat metalın verilən qalınlığından və konstruksiyanın odadavamlılıq həddindən asılı olaraq, oddan müdafiənin qalınlığını hesablamağa imkan verir.

Plitənin aşağı çəkisi sayəsində oddan müdafiə sistemi konstruksiyaya düşən yükün hesablanmasında nəzərə alınmaya bilər. TN-ODDAN MÜDAFİƏ METAL sistemi binanın xidmət müddətinə bərabər uzun xidmət müddətinə malikdir.

Tətbiq olunma sahəsi

Sistem istənilən odadavamlılıq dərəcəsinə və istənilən yanğın təhlükəsi sinfinə aid binalarda istifadə olunur.

TN-ODDAN MÜDAFİƏ METAL sistemi yüksək yanğın əleyhinə xarakteristikalara malikdir, bu da yüksək yanğın təhlükəsizliyi tələbləri irəli sürülən binalarda metal konstruksiyaların konstruktiv oddan müdafiəsinin quraşdırılması üçün idealdır.