(+994) 50-562-50-05 / (+994) 12-562-50-05 az ru
(+994) 55-767-11-66

İnşaat sistemi bünövrə

Sadə mühəndis-geoloji şərtlər daxilində bərkidilmiş çuxurlarda inşa edilən aşağı məsuliyyət dərəcəli kiçik bina və tikililərin bünövrələrinin birqat

hidroizolyasiya sistemi.

Termik emal edilmiş geotekstil

PVX rondel (bərkidici element)Ətraflı


TN-QAPILARIN ODDAN MÜDAFİƏSİ

TEXNO OZD plitəsi

Yanğın əleyhinə qapının karkası

Sistemin təsviri

TN- Qapıları ODDAN MÜDAFİƏ sistemi qapı və darvaza istehsalçısının texniki sənədlərində göstərilən materiallarla yanğın əleyhinə qapı və darvazaların karkasına bərkidilən TEXNO OZD plitəsindən ibarətdir. Odadavamlılıq həddini 120 dəqiqəyə qədər artırır.

TN- Qapıları ODDAN MÜDAFİƏ sistemi yanğın əleyhinə qapı və darvazaların xidmət müddətinə bərabər uzun xidmət müddətinə malikdir.Tətbiq olunma sahəsi

TN- Qapıları ODDAN MÜDAFİƏ sistemi istənilən odadavamlılıq dərəcəsinə və konstruktiv və funksional təhlükənin bütün siniflərinə aid binalarda istifadə olunur.