(+994) 50-562-50-05 / (+994) 12-562-50-05 az ru
(+994) 55-767-11-66

İnşaat sistemi bünövrə

Sadə mühəndis-geoloji şərtlər daxilində bərkidilmiş çuxurlarda inşa edilən aşağı məsuliyyət dərəcəli kiçik bina və tikililərin bünövrələrinin birqat

hidroizolyasiya sistemi.

Termik emal edilmiş geotekstil

PVX rondel (bərkidici element)Ətraflı


TN-DAM ÖRTÜYÜ STANDART

Bipol EPP

TEXNONİKOL CARBON PROF ekstruziya penopolistirolu

TEXNONİKOL № 01 bitumlu praymer

Unifleks VENT EPV

Texnoelast EKP

Keramzit çınqıldan meyllikyaradıcı qat

Qalınlığı ən azı 50 mm olan möhkəmləndirilmiş sement-qum üzlüyü

Sistemin təsviri

Buxar izolyasiyası kimi beton əsas üzərində Bipol EPP əriyən materialından istifadə olunur. Bipol EPP dam örtüyü qatını buxarla zənginləşmədən etibarlı müdafiə edir, bununla yanaşı, montaj şəraitində müxtəlif mümkün mexaniki zədələrə dayanıqlıdır. Materialın - 15°С-ə qədər elastikliyi mənfi temperaturlarda buxar izolyasiyasının quraşdırılmasını mümkün edir. TN-DAM ÖRTÜYÜ Standart KMS sisteminin davamlılığı və etibarlığı keramzit meyllikyaradıcı qatın üstündən quraşdırılan möhkəmləndirilmiş üzlüklə şərtlənir. TN-DAM ÖRTÜYÜ Standart sistemində istilik izolyasiyası kimi TEXNONİKOL CARBON PROF 300 ekstruziya penopolistirolu istifadə olunur, o, aşağı suhopdurma və sıxılmaya yüksək davamlılığı ilə seçilir. Sistemdə ikiqat «tənəffüs edən» bitum-polimer dam örtüyü xalçası istifadə olunur, o, alt qatda Unifleks VENT EPV xüsusi materialından istifadə sayəsində səthin şişməsinin qarşısını alır. Rusiya FHN ÜYMETİ FDBM rəyinə əsasən, dam örtüyü K0 (45) yanğın təhlükəsi sinfinə malikdir və dəmir-beton plitənin parametrlərindən asılı olaraq, odadavamlılıq həddi REI 30 - REI 90-dır, bu da sistemi istənilən odadavamlılıq dərəcəsinə və istənilən konstruktiv yanğın təhlükəsi sinfinə malik bina və tikililərdə örtük kimi istifadə etməyə şərait yaradır.

Tətbiq olunma sahəsi

TN-DAM ÖRTÜYÜ Standart sistemi dəmir-beton daşıyıcı konstruksiyalı sənaye və ictimai təyinatlı obyektlərdə damın quraşdırılması üçün istifadə olunur. Sistemin quraşdırılması hələ ruberoid hidroizolyasiyasından istifadə dövründən bəri özünü yaxşı göstərən dam örtüyü qatının ənənəvi sxeminə əsasən həyata keçirilir. Dam örtüyünün tam təmiri zamanı bütün izolyasiya qatlarının dəyişdirilməsində də istifadə oluna bilər.