(+994) 50-562-50-05 / (+994) 12-562-50-05 az ru
(+994) 55-767-11-66

İnşaat sistemi bünövrə

Sadə mühəndis-geoloji şərtlər daxilində bərkidilmiş çuxurlarda inşa edilən aşağı məsuliyyət dərəcəli kiçik bina və tikililərin bünövrələrinin birqat

hidroizolyasiya sistemi.

Termik emal edilmiş geotekstil

PVX rondel (bərkidici element)Ətraflı


TN-DÖŞƏMƏ Standart PIR ТН-ПОЛ Стандарт PIR

Qızdırıcı elementlərdən istifadə etmədən «quru» texnologiya ilə, yaxud da döşəmə örtüyü altına əsas kimi sement-qum üzlüyü quraşdırmaqla döşəmənin izolyasiyası sistemi

Dəmir-beton örtük plitəsi

LOGICPIR istilik izolyasiya plitəsi

LAS özüyapışan alüminium lent

Üzlük (iki ASL (asbosement lövhəsi), GLL (gips-lifli lövhə), OSB və ya SYP (sement-yonqar plitəsi) lövhəsindən yığma, yaxud möhkəmləndirilmiş sement-qum)

Döşəmə örtüyü (altlıq üzərində parket lövhə, yaxud yapışqan tərkibli keramoqranit)

Sistemin təsviri

Bu sistem üçün PIR penopoliizosianurat əsaslı yüksək effektivli polimer isidicidən istifadə xarakterikdir, hansı ki, aşağı istilik keçiriciliyi sayəsində TN-DÖŞƏMƏ Standart PIR sisteminin ənənəvi döşəmələrlə müqayisədə qalınlığını azaltmağa imkan verir. Bu, məhdud tavan hündürlüyünə malik sahələr üçün aktualdır. PIR plitələrinin kəsişmələrinin alüminium skotçla hermetik yapışdırılmasını nəzərə alaraq, buxar izolyasiyası qatının döşənməsi tələb olunmur. PIR istilik izolyasiyası plitələrinin üzərinə öz aralarında mexaniki bərkidilmiş 2 qat ASL (SYP, GLL, OSB) lövhəli materialları, yaxud möhkəmləndirici torlu sement-qum məhlulu qatı montaj edilir.

PIR istilik izolyasiyasının yüksək sərtliyi və yükü bərabər paylayan üzlük qatı sayəsində TN-DÖŞƏMƏ Standart PIR sistemi yüksək davamlılığa, texnolojiliyə, yüksək sürətli və sadə montaja malikdir.

Sistemin təsviri

TN-DÖŞƏMƏ Standart PIR sistemi geniş yayılmışdır və yaşayış, ictimai və inzibati binaların örtüklərinin izolyasiyası üçün istifadə olunur.