(+994) 50-562-50-05 / (+994) 12-562-50-05 az ru
(+994) 55-767-11-66

İnşaat sistemi bünövrə

Sadə mühəndis-geoloji şərtlər daxilində bərkidilmiş çuxurlarda inşa edilən aşağı məsuliyyət dərəcəli kiçik bina və tikililərin bünövrələrinin birqat

hidroizolyasiya sistemi.

Termik emal edilmiş geotekstil

PVX rondel (bərkidici element)Ətraflı


TN-DÖŞƏMƏ Prof

Mərtəbələrarası örtüklərin səs izolyasiyası sistemi

TEXNOFLOR STANDART daş pambıq plitələri

TexnoNİKOL buxar izolyasiyası plyonkası

SYP (Sement-yonqar plitəsi), yaxud GLL (Gips-lifli lövhə), GKL (Gips-karton lövhə) ilə yığma üzlük

Örtük üçün altlıq (tıxaclı və ya köpükləndirilmiş material)

Parket lövhəsi və laminatdan döşəmə örtüyü

Örtük plitəsi

Alternativ materiallar

Qalınlığı 50 mm olan sement-qum üzlüyü

Sistemin təsviri

“Üzən döşəmə” konstruksiyası istilik izolyasiyasına və binanın daşıyıcı konstruksiyaları boyunca ötürülən zərbə səsinin izolyasiyasına yönəlmişdir

Sistemin tərkibinə daxildir: örtük plitəsi, TEXNOFLOR səs izolyasiyası plitələri, üzlük və döşəmənin təmizlik işləmələri. TEXNOFLOR plitələri daş pambıqdan yanmayan hidrofoblaşdırılmış istilik, səs izolyasiyası plitələrini özündə ehtiva edir. Döşəmə soyuq zirzəmi üzərində quraşdırıldıqda və ya S/Q üzlük montaj edildikdə isidicinin üzərinə buxar izolyasiyası plyonkası döşənir. Səs izolyasiyası qatını döşəməzdən əvvəl TEXNOFLOR plitələri zolaq şəklində kəsilməlidir ki, döşəmənin bütün perimetri boyunca örtüyün hündürlüyü üzrə səs izolyasiyası qatı yaradılsın. Səs izolyasiyası plitələri döşəmənin bütün müstəvisi boyunca kəsişmələrin uzantıları ilə bərabər döşənilir. Üzlük hazırlanarkən döşəmə örtüyünün üzərinə düşən yüklərlə bağlı “Döşəmələr” 29.13330.2011 Qaydalar Toplusunun bütün şərtlərinə riayət etmək lazımdır.

Cədvəl 1 Zərbə səsi izolyasiyasının tezlik xarakteristikalarıKonstruksiya

Üzlüyün növü

Daş pambıqdan səs izolyasiya qatının qalınlığı, mm

∆Lnw, dB

1

S/Q

30

36

2

40

38

3

50

39

4

Yığma üzlük

30

34

5

40

36

6

50

37Materialın 30 mm ölçülü aşağı qalınlığı sayəsində siz sahənin hündürlüyündə minimal itki əldə edirsiz.

Sistemin təsviri

TN-DÖŞƏMƏ Prof sistemi yaşayış, ictimai və inzibati binaların örtüklərinin istilik, səs izolyasiyası üçün geniş istifadə olunur.