(+994) 50-562-50-05 / (+994) 12-562-50-05 az ru
(+994) 55-767-11-66

İnşaat sistemi bünövrə

Sadə mühəndis-geoloji şərtlər daxilində bərkidilmiş çuxurlarda inşa edilən aşağı məsuliyyət dərəcəli kiçik bina və tikililərin bünövrələrinin birqat

hidroizolyasiya sistemi.

Termik emal edilmiş geotekstil

PVX rondel (bərkidici element)Ətraflı


TN-DÖŞƏMƏ Mast

Mərtəbələrarası örtüklərin, vanna otaqlarının hidroizolyasiya sistemi.

Dəmir-beton örtük plitəsi

Hamarlayıcı üzlük

TEXNONİKOL № 04 bitumlu emulsiyalı praymer

TEXNONİKOL № 31 emulsiyalı dam örtüyü mastikası

Möhkəmləndirilmiş sement-qum üzlüyü, qalınlığı layihəyə görə

Döşəmə örtüyü

Sistemin təsviri

Bu sistem qabaqcadan qruntlaşdırılmış əsasa çəkilmiş mastikalı hidroizolyasiya qatından, eləcə də hamarlayıcı üzlük və yekun işləmədən ibarətdir.

İzolyasiya sistemindəki hidroizolyasiya qatı 2 qat çəkilmiş TEXNONİKOL №31 bitum-polimer emulsiya mastikasından hazırlanır. Əlavə müdafiə olaraq, kəsişmə və deformasiya tikişləri yerlərində mastikanı 60-120 q/m2 sıxlıqlı geotekstillə və ya NICOBAND INSIDE özüyapışan lenti ilə möhkəmləndirirlər.

Hidroizolyasiya qatının döşənməsi üçün əsası qabaqcadan TexnoNİKOL №04 bitumlu emulsiyalı praymerlə hazırlamaq lazımdır, o, materialın adgeziyasını artırır, tərkibində həlledicilər yoxdur və yaşayış məkanlarında istifadəsi tövsiyə olunur

Tətbiq olunma sahəsi

TN-DÖŞƏMƏ Mast izolyasiya sistemi mərtəbələrarası örtüklərin, vanna otaqlarının, duş kabinalarının, eləcə də çirkab suları keçə bilən döşəmələrin hidroizolyasiyası üçün istifadə olunur.