(+994) 50-562-50-05 / (+994) 12-562-50-05 az ru
(+994) 55-767-11-66

İnşaat sistemi bünövrə

Sadə mühəndis-geoloji şərtlər daxilində bərkidilmiş çuxurlarda inşa edilən aşağı məsuliyyət dərəcəli kiçik bina və tikililərin bünövrələrinin birqat

hidroizolyasiya sistemi.

Termik emal edilmiş geotekstil

PVX rondel (bərkidici element)Ətraflı


ТН-ПОЛ Чердак TN-DÖŞƏMƏ Çardaq

Soyuq çardaq üçün örtüyün klassik isitmə sistemi.

Örtük tirləri

TEXNOLAYT EKSTRA daş pambıq plitələri

TexnoNİKOL buxar izolyasiyası plyonkası

Hidro-küləkqoruyucu plyonka

Qaralama şəbəkə

Örtüyün şəbəkəsi

SHINGLAS elastik kirəmit

Alternativ materiallar

ROKLAYT

Sistemin təsviri

Soyuq çardaq sistemi – dam örtüyünün ən geniş yayılmış, sadə və etibarlı quraşdırılma üsuludur. Örtüyün konstruksiyası şəbəkədən, buxar izolyasiyasından, daş pambıq istilik izolyasiya qatından, örtük tirlərindən, hidro-küləkqoruyucu plyonkadan və qaralama şəbəkədən ibarətdir.

İstilik izolyasiyası materialları qismində TEXNOLAYT EKSTRA daş pambıq plitələri istifadə olunur. Sistemin montajı mineral-pambıq plitələrin örtük tirləri arasındakı şəbəkəyə döşənməsi yolu ilə həyata keçirilir.

Buxar izolyasiyası plyonkası isti sahə tərəfdən yerləşir və istilik izolyasiyasını ifrat rütubətlənmədən qoruyur. İsidicinin üstündə yerləşən hidro-küləkqoruyucu membran onu rütubət daxil olmasından, istiliyin və isidici fraksiyalarının küləklə uçmasından müdafiə edir.

Sistemin təsviri

Soyuq çardaq döşəməsinin isitmə sistemi TN-ŞİNQLAS Klassik tipli maili damlarda yaşayış evlərində və inzibati binalarda istifadə olunur.