(+994) 50-562-50-05 / (+994) 12-562-50-05 az ru
(+994) 55-767-11-66

İnşaat sistemi bünövrə

Sadə mühəndis-geoloji şərtlər daxilində bərkidilmiş çuxurlarda inşa edilən aşağı məsuliyyət dərəcəli kiçik bina və tikililərin bünövrələrinin birqat

hidroizolyasiya sistemi.

Termik emal edilmiş geotekstil

PVX rondel (bərkidici element)Ətraflı


TN-DÖŞƏMƏ Baryer

Mərtəbələrarası örtüklərin hidroizolyasiya sistemi.

Dəmir-beton örtük plitəsi

Hamarlayıcı üzlük

TEXNONİKOL № 04 bitumlu emulsiyalı praymer

Texnoelast BARYER (Əsassız)

Möhkəmləndirilmiş sement-qum üzlüyü, qalınlığı ən azı 40 mm

Döşəmə örtüyü

Sistemin təsviri

Bu sistem qabaqcadan qruntlaşdırılmış əsasa çəkilmiş hidroizolyasiya qatından, eləcə də hamarlayıcı üzlük və yekun işləmədən ibarətdir. Sistemdəki hidroizolyasiya qatı TEXNONİKOL BARYER özüyapışan bitum-polimer materialından hazırlanır, bu da onu xüsusi avadanlıq olmadan istifadə etməyə şərait yaradır.

Hidroizolyasiya qatının döşənməsi üçün əsası qabaqcadan TexnoNİKOL №04 bitumlu emulsiyalı praymerlə hazırlamaq lazımdır, o, materialın adgeziyasını artırır, tərkibində həlledicilər yoxdur və yaşayış məkanlarında istifadəsi tövsiyə olunur.

TN-DÖŞƏMƏ Baryer izolyasiya sistemi mərtəbələrarası örtüklərin, vanna otaqlarının, duş kabinalarının, eləcə də çirkab suları keçə bilən döşəmələrin hidroizolyasiyası üçün istifadə olunur.