(+994) 50-562-50-05 / (+994) 12-562-50-05 az ru
(+994) 55-767-11-66

İnşaat sistemi bünövrə

Sadə mühəndis-geoloji şərtlər daxilində bərkidilmiş çuxurlarda inşa edilən aşağı məsuliyyət dərəcəli kiçik bina və tikililərin bünövrələrinin birqat

hidroizolyasiya sistemi.

Termik emal edilmiş geotekstil

PVX rondel (bərkidici element)Ətraflı


TN-DÖŞƏMƏ Baryer Layt

Mərtəbələrarası örtüklərin hidroizolyasiya sistemi.

Dəmir-beton örtük plitəsi

Hamarlayıcı üzlük

TEXNONİKOL № 04 bitumlu emulsiyalı praymer

Texnoelast BARYER LAYT

Plitə yapışqanı

Döşəmə örtüyü (plitə)

Alternativ materiallar

TEXNONİKOL döşəmə hidroizolyasiyası

Sistemin təsviri

Bilavasitə hidroizolyasiya qatına döşənən sistem əvvəlcədən qruntlaşdırılmış əsasa çəkilmiş hidroizolyasiya membranından və yekun plitə işləməsindən ibarətdir.

İzolyasiya sistemində hidroizolyasiya membranı Texnoelast BARYER LAYT materialından hazırlanır, bu da onu xüsusi avadanlıq olmadan istifadə etməyə şərait yaradır. Texnoelast BARYER LAYT materialının Spanbond toxunmayan polipropilenindən hazırlanmış yuxarı müdafiə qatı plitənin bilavasitə materiala döşənməsini təmin edir. Bu, işlərin keçirilmə sürətini əhəmiyyətli dərəcədə artırır.

Hidroizolyasiya membranının döşənməsi üçün əsası qabaqcadan TexnoNİKOL №04 bitumlu emulsiyalı praymerlə hazırlamaq lazımdır, o, materialın adgeziyasını artırır, tərkibində həlledicilər yoxdur və yaşayış məkanlarında istifadəsi tövsiyə olunur.

TN-DÖŞƏMƏ Baryer Layt izolyasiya sistemi mərtəbələrarası örtüklərin, vanna otaqlarının, duş kabinalarının, eləcə də çirkab suları keçə bilən döşəmələrin hidroizolyasiyası üçün, qoruyucu s/q üzlüyü olmadan bilavasitə hidroizolyasiya membranına döşənərək istifadə olunur.