(+994) 50-562-50-05 / (+994) 12-562-50-05 az ru
(+994) 55-767-11-66

İnşaat sistemi bünövrə

Sadə mühəndis-geoloji şərtlər daxilində bərkidilmiş çuxurlarda inşa edilən aşağı məsuliyyət dərəcəli kiçik bina və tikililərin bünövrələrinin birqat

hidroizolyasiya sistemi.

Termik emal edilmiş geotekstil

PVX rondel (bərkidici element)Ətraflı


TN-DÖŞƏMƏ Mast

Mərtəbələrarası örtüklərin izolyasiya sistemi

Dəmir-beton örtük plitəsi

Dəmir-beton örtük plitəsinin üzərindən hamarlayıcı üzlük

TEXNONİKOL № 04 bitumlu emulsiyalı praymer

TEXNONİKOL döşəmə hidroizolyasiyası

TEXNONİKOL CARBON ECO ekstruziya penopolistirolu

TexnoNİKOL buxar izolyasiyası plyonkası

Qızdırıcı elementlərlə sement-qum üzlüyü

Möhkəmləndirilmiş sement-qum üzlüyü, qalınlığı ən azı 40 mm

Döşəmə örtüyü

Alternativ materiallar

Texnoelast BARYER (Əsassız)

Sistemin təsviri

Izolyasiya sistemində hidroizolyasiya qatı TEXNONİKOL Döşəmə Hidroizolyasiyası özüyapışan bitum-polimer materialından hazırlanır, bu da onu xüsusi avadanlıq olmadan istifadə etməyə şərait yaradır. Hidroizolyasiya qatının döşənməsi üçün əsası qabaqcadan TexnoNİKOL №04 bitumlu emulsiyalı praymerlə hazırlamaq lazımdır, o, materialın adgeziyasını artırır, tərkibində həlledicilər yoxdur və yaşayış məkanlarında istifadəsi tövsiyə olunur. Hidroizolyasiya qatının üstündən plitəli döşəmə örtüyü ilə sement-qum üzlüyünün döşənməsi mümkündür, yaxud da isidilmiş variant: TEXNONİKOL CARBON ECO ekstruziya penopolistirolu plitələrinin üzərindən qızdırıcı elementlərlə sement-qum üzlüyü döşənir.