(+994) 50-562-50-05 / (+994) 12-562-50-05 az ru
(+994) 55-767-11-66

İnşaat sistemi bünövrə

Sadə mühəndis-geoloji şərtlər daxilində bərkidilmiş çuxurlarda inşa edilən aşağı məsuliyyət dərəcəli kiçik bina və tikililərin bünövrələrinin birqat

hidroizolyasiya sistemi.

Termik emal edilmiş geotekstil

PVX rondel (bərkidici element)Ətraflı


TN-DAM ÖRTÜYÜ UNİVERSAL

Bipol EPP

TEXNONİKOL CARBON PROF ekstruziya penopolistirolu

TEXNONİKOL CARBON PROF SLOPE ekstruziya penopolistirolu

TEXNONİKOL № 01 bitumlu praymer

Unifleks VENT EPV

Texnoelast EKP

İki ASL qatından ibarət yığma üzlük, ümumi qalınlığı ən azı 20 mm

Sistemin təsviri

Bu sistemin xüsusiyyəti hətta -15°С-ə qədər temperaturda, eləcə də montaj zamanı dam örtüyü qatına kiçik miqdarda rütubət düşdükdə montaj edilə bilən materiallar kompleksidir. Buxar izolyasiyası kimi beton əsas üzərində Bipol EPP əriyən materialından istifadə olunur. Material dam örtüyü qatını buxarla zənginləşmədən etibarlı müdafiə edir, bununla yanaşı, montaj şəraitində müxtəlif mümkün mexaniki zədələrə dayanıqlıdır. Meylləndirməni (o cümlədən, çökəkləri) quraşdırmaq üçün TEXNONİKOL CARBON PROF RF SLOPE ekstruziya penopolistirolundan pazşəkilli plitələr istifadə olunur, onların istifadə dam örtüyü konstruksiyasının çəkisini yüngülləşdirir, bütün sistemin döşənməsinə sərf olunan vaxta qənaət edir, eləcə də «yaş» proseslərdən istifadə etmədən dam örtüyündə meyllik yarada bilir, bu da aşağı temperaturlarda çox vacibdir. Sistemdə iki ASL lövhəsindən ibarət yığma üzlüyün tətbiqi sistemin montajını istənilən fəsildə aparmağa şərait yaradır. Sistemdə ikiqat «tənəffüs edən» bitum-polimer dam örtüyü xalçası istifadə olunur, o, alt qatda Unifleks VENT EPV xüsusi materialından istifadə sayəsində səthin şişməsinin qarşısını alır. Rusiya FHN ÜYMETİ FDBM rəyinə əsasən, dam örtüyü K0 (45) yanğın təhlükəsi sinfinə malikdir və dəmir-beton plitənin parametrlərindən asılı olaraq, odadavamlılıq həddi REI 30 - REI 90-dır, bu da sistemi istənilən odadavamlılıq dərəcəsinə və istənilən konstruktiv yanğın təhlükəsi sinfinə malik bina və tikililərdə örtük kimi istifadə etməyə şərait yaradır.Tətbiq olunma sahəsi

TN-DAM ÖRTÜYÜ Universal sistemi istənilən fəsildə dəmir-beton daşıyıcı konstruksiyalı sənaye, mülki, yaşayış və ictimai təyinatlı obyektlərdə dam örtüyünün montajında effektiv istifadə olunur. Dam örtüyünün tam təmiri zamanı bütün izolyasiya qatlarının dəyişdirilməsində də istifadə oluna bilər.