(+994) 50-562-50-05 / (+994) 12-562-50-05 az ru
(+994) 55-767-11-66

İnşaat sistemi bünövrə

Sadə mühəndis-geoloji şərtlər daxilində bərkidilmiş çuxurlarda inşa edilən aşağı məsuliyyət dərəcəli kiçik bina və tikililərin bünövrələrinin birqat

hidroizolyasiya sistemi.

Termik emal edilmiş geotekstil

PVX rondel (bərkidici element)Ətraflı


TN-DİVAR EYVAN

Eyvanın izolyasiya olunan divarı

Şəbəkə (ağac tir 50 Х 50 mm 600 mm-lik addımla)

ROKLAYT

40-60 mm qalınlığa malik kontrreyka

TexnoNİKOL buxar izolyasiyası plyonkası

TexnoNİKOL butil-kauçuk lent

Daxili haşiyə (GKL, OSP-3, taxta üzlük, panellər)

Ağaclar laqlar 100 Х 50 mm

Qaralama döşəmə (faner, lövhələr)

Döşəmənin yekun örtüyünə altlıq (tıxaclı və ya köpükləndirilmiş material)

Döşəmənin yekun örtüyü (parket lövhə və ya laminat)

Sistemin təsviri

TN-DİVAR Eyvan sistemi – mövcud eyvanın, lociyanın ən sadə istilik izolyasiyası üsuludur.

Sistemi quraşdırarkən ağac və ya metal karkasdan istifadə olunur. İstilik-texniki hesablamadan asılı olaraq, karkas tək və ya ikiqat ola bilər. Tirlər arası boşluq ROKLAYT daş pambıq əsaslı istilik izolyasiya materialı ilə doldurulur. Sonra TexnoNİKOL buxar izolyasiyası plyonkası bərkidilir.

Plyonkaların bütün üst-üstə düşən yerlərini və plyonkanın çəpərləyici konstruksiyalara söykənən nahiyələrini öz aralarında yapışdırmaq çox vacibdir. Bu əməliyyatda “TexnoNİKOL birləşdirici butil-kauçuk lent” xüsusi materialından istifadə olunur.

Plyonka ərazinin daxili işləməsinin aparıldığı reykalarla əlavə sıxılır. Buxar izolyasiyası və daxili işləmə arasında yaranan aralıq buxar izolyasiyasını pozmadan kommunikasiyalar (elektrik, isitmə, su təchizatı) çəkmək üçün lazımdır.Tətbiq olunma sahəsi

TN-DİVAR Eyvan sistemi eyvanların, lociyaların divarlarının əlavə isidilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.