(+994) 50-562-50-05 / (+994) 12-562-50-05 az ru
(+994) 55-767-11-66

İnşaat sistemi bünövrə

Sadə mühəndis-geoloji şərtlər daxilində bərkidilmiş çuxurlarda inşa edilən aşağı məsuliyyət dərəcəli kiçik bina və tikililərin bünövrələrinin birqat

hidroizolyasiya sistemi.

Termik emal edilmiş geotekstil

PVX rondel (bərkidici element)Ətraflı


TN-DİVAR AKUSTİK

TEXNOAKUSTİK

Polad karkas

GKL və GLL haşiyə

Sahənin təmizlik işləməsi

Sıxlaşdırıcı lent

Sistemin təsviri

Yığma arakəsmə konstruksiyası klassik variantla – kərpic divarla müqayisədə döşəmə konstruksiyasına 6 dəfə az təzyiq göstərir, bununla yanaşı, müxtəlif formalı arakəsmələri asanlıqla konstruksiya etməyə imkan yaradır.

(GKLO) markalı gipslifli və ya gipskartonlu lövhələrdən ibarət, polad karkaslı, TEXNOAKUSTİK mineral-pambıq plitələrindən ibarət səs və istilik izolyasiya qatlı arakəsmələr sistemi K0 yanğın təhlükəsi sinfinə aiddir, yəni yanğın təhlükəsizliyinə malikdir və bu xassələri 40 dəqiqədən çox saxlayır, bu da müasir yanğın normalarına tam cavab verir.

Arakəsmələrin səs izolyasiyası qabiliyyəti desibellərlə (dB) hesablanan Rw hava səs-küyünün izolyasiyası indeksi ilə xarakterizə olunur. Onun qiyməti nə qədər yuxarıdırsa, sahənin səs izolyasiyası o qədər yaxşıdır. İsidicinin qalınlığının və haşiyə qatları miqdarının müxtəlif kombinasiyalarının tətbiqi hava səs-küyü səviyyəsini 57 dB-yə qədər azaltmağa kömək edir (bax cədvəl 1), bu da qalınlığı 280 mm olan suvaqlı kərpic divarın səs izolyasiyası xassələrinə bərabərdir.

Cədvəl1 hava səs-küyü izolyasiyasının tezlik xarakteristikaları.Konstruksiya

GKL lövhələrdən haşiyə

Mineral pambıqdan səs izolyasiyası qatının qalınlığı, mm

Rw, dB

1

Hər tərəfdən bir qat

50 mm

46

2

Hər tərəfdən iki lövhə

50 mm

49

3

Hər tərəfdən bir qat

100 mm

54

4

Hər tərəfdən iki lövhə

100 mm

57Tətbiq olunma sahəsi

TN-DİVAR Akustik sistemi 9 m-ə qədər hündürlüyə və qeyri-aqressiv mühitə malik, quru, normal və ya rütubətli rejimli müxtəlif təyinatlı sahələrdə planlaşdırma və funksional izolyasiya üçün daxili çəpərləyici konstruksiya kimi istifadə olunur.