(+994) 50-562-50-05 / (+994) 12-562-50-05 az ru
(+994) 55-767-11-66

İnşaat sistemi bünövrə

Sadə mühəndis-geoloji şərtlər daxilində bərkidilmiş çuxurlarda inşa edilən aşağı məsuliyyət dərəcəli kiçik bina və tikililərin bünövrələrinin birqat

hidroizolyasiya sistemi.

Termik emal edilmiş geotekstil

PVX rondel (bərkidici element)Ətraflı


TN-FASAD Vent

Divarların daşıyıcı/özüdaşıyan hissəsi

Daşıyıcı altsistem

TEXNOVENT STANDART

Polad/plastik mismarla izolyasiya üçün dübel

Kompozit/keramoqranit/fibrosement

Sistemin təsviri

TN-FASAD Vent sisteminin dekorativ ekranı fasadı atmosfer yağıntılarından qoruma funksiyasına malikdir. Üzlük panelləri ilə isidici plitələrin arasında ventilyasiya olunan aralıq yerləşir. Aralıqda havanın sirkulyasiyası sayəsində istilik izolyasiya qatı daima quru vəziyyətdə saxlanılır.

İstilik izolyasiyası həm birqat, həm də ikiqat quraşdırıla bilər: Birqat istifadə (TEXNOVENT)

İkiqat istifadə (TEXNOVENT N*+ TEXNOVENT) Daşıyıcı kronşteynin hərəkətli hissəsi və daşıyıcı profilin ona xüsusi bərkidilməsi sayəsində sistem divarlardakı nahamarlıqları nivelirləyir. Sistemin montajı zamanı yaş proseslər iştirak etmir, buna görə də işlər hava şəraiti ilə məhdudlaşmır. Fasadın fakturasının və strukturunun geniş seçimi üzlük ekranın müxtəlif materiallarından istifadə sayəsində mümkün olur: keramoqranit, yaxud fibrosement plitələr, alüminium kompozit panellər. Sistemin iş müddəti 60 ilə qədərdir (altsistemin keyfiyyətindən asılı olaraq).Tətbiq olunma sahəsi

TN-FASAD Vent sistemi sistemi hündürlüyü 75 m-ə qədər olan, bütün odadavamlılıq dərəcəli və konstruktiv və funksional yanğın təhlükəsinin bütün siniflərinə aid binalarda istifadə oluna bilər.