(+994) 50-562-50-05 / (+994) 12-562-50-05 az ru
(+994) 55-767-11-66

İnşaat sistemi bünövrə

Sadə mühəndis-geoloji şərtlər daxilində bərkidilmiş çuxurlarda inşa edilən aşağı məsuliyyət dərəcəli kiçik bina və tikililərin bünövrələrinin birqat

hidroizolyasiya sistemi.

Termik emal edilmiş geotekstil

PVX rondel (bərkidici element)Ətraflı


ТН-ФАСАД САЙДИНГ

Daş hörgü

İstilik izolyasiyası altına karkas 600 mm addımla, tir 50x50 mm

TEXNOBLOK STANDART daş pambıq plitələri

TexnoNİKOL Tyvek® Housewrap diffuziya membranı

Kontrreyka 400 mm addımla, qalınlığı 30-50 mm

SAYGA vinil saydinq

Sistemin təsviri

Bu sistemin istilik izolyasiyası kimi TEXNOBLOK STANDART - aşağı sıxılmaya malik yüngül plitələrdən istifadəyə yol verilir. İstilik izolyasiya plitələrinin etibarlı fiksajı üçün binanın çöl tərəfindən fasada tələb olunan qalınlıqda taxta karkas mexaniki şəkildə bərkidilir. İsidicini küləkvurmadan və atmosfer yağıntıları ilə islanmaqdan qorumaq üçün istilik izolyasiya plitələrini fasadlar üçün TexnoNİKOL Tyvek® Housewrap hidro-külək qoruyucu membranı ilə izolyasiya etmək lazımdır. Bu membran karkas və kontrreyka arasında fiksaj edilir və sonra onların üzərinə SAYGA vinil saydinqi montaj edilir. TN-FASAD Saydinq sistemində buxar izolyasiyası tələb olunmur. Ventilyasiya olunan kanalın mövcudluğu hətta yüksək buxarkeçiricilik şəraitində də sistemi daha etibarlı edir. İstismar zamanı sistem xüsusi qulluq tələb etmir. Yüngül çirklənmələri su vasitəsilə asanlıqla aradan qaldırmaq olar. Su ilə yuyulmayan güclü çirklənmələri yuyucu vasitə, yumşaq parça və ya yumşaq tüklü fırça ilə təmizləmək olar.Tətbiq olunma sahəsi

TN-FASAD Saydinq sistemi həm yeni inşaat, həm də artıq inşa edilmiş yaşayış binalarının, ictimai iaşə obyektlərinin, ticarət və istehsalat pavilyonlarının sanasiyası (bərpası) üçün nəzərdə tutulmuşdur.