(+994) 50-562-50-05 / (+994) 12-562-50-05 az ru
(+994) 55-767-11-66

İnşaat sistemi bünövrə

Sadə mühəndis-geoloji şərtlər daxilində bərkidilmiş çuxurlarda inşa edilən aşağı məsuliyyət dərəcəli kiçik bina və tikililərin bünövrələrinin birqat

hidroizolyasiya sistemi.

Termik emal edilmiş geotekstil

PVX rondel (bərkidici element)Ətraflı


TN-BÜNÖVRƏ İSVEÇ PLİTƏSİ

İstismar olunan və ya yaşayış sahəli, zirzəmisiz bünövrənin izolyasiya sistemi.

TEXNONİKOL CARBON ECO SP ekstruziya penopolistirolu

Bünövrənin beton konstruksiyası

Armatur

Döşəməni qızdırma sistemi

Qum yastıq

Termoemal edilmiş geotekstil

Əsasın qruntu

Drenaj sistemi

PLANTER profilli membranı

Sistemin təsviri

TN-BÜNÖVRƏ İsveç plitəsi isidilmiş monolit bünövrə plitəsinin və kommunikasiyalar şəbəkəsinin, o cümlədən döşəməni isitmə sisteminin quraşdırılmasını özündə birləşdirir. Kompleks yanaşma quraşdırılmış mühəndis sistemlərinə və plitə, parket, yaxud digər yekun örtük döşənməsi üçün hazır olan hamar döşəməyə malik isidilmiş əsas əldə etməyə şərait yaradır. İstilik izolyasiya materialı kimi aşağı suudma və sıxılmaya yüksək davamlılıq göstərən TEXNONİKOL CARBON ECO SP markalı ekstruziya penopolistirolu istifadə olunur.

Tətbiq olunma sahəsi

Karkas evlərin, qazbeton evlərin, sonradan daxili işləməli zirzəmisiz tirli evlərin inşaatında istifadə etmək tövsiyə olunur. Eləcə də aşağıdakı qrunt tipli inşaat sahələrində: qum, qumluca, gillicə, gil, su ilə zəngin və zəif qrunt.