(+994) 50-562-50-05 / (+994) 12-562-50-05 az ru
(+994) 55-767-11-66

İnşaat sistemi bünövrə

Sadə mühəndis-geoloji şərtlər daxilində bərkidilmiş çuxurlarda inşa edilən aşağı məsuliyyət dərəcəli kiçik bina və tikililərin bünövrələrinin birqat

hidroizolyasiya sistemi.

Termik emal edilmiş geotekstil

PVX rondel (bərkidici element)Ətraflı


TN-BÜNÖVRƏ PROF

Divarlarda mexaniki bərkidilmiş və beton hazırlıq üzərində sərbəst döşənmiş birqat hidroizolyasiya sistemi.

Termoemal edilmiş geotekstil

LOGICBASE V-SL rulonlu polimer hidroizolyasiya materialı

TEXNONİKOL CARBON PROF ekstruziya penopolistirolu

PLANTER profilli membranı

TexnoNİKOL EC-220-3, EC-320-4 PVX Hidroşponka

TEXNONİKOL CARBON PROF ekstruziya penopolistirolu

TexnoNİKOL maili dam örtüyü və fasadlar üçün hidro-küləkqoruyucu plyonka

TexnoNİKOL inyeksiya ştuseri

TexnoNİKOL IC-240-2 PVX Hidroşponka

İnyeksiya boruları

PVX rondel (bərkidici element)

Sistemin təsviri

Divarlarda mexaniki bərkidilmiş və beton hazırlıq üzərində sərbəst döşənmiş birqat hidroizolyasiya sistemi.

Əsas hidroizolyasiya materialı – LOGICROOF T-SL plastifikasiya edilmiş polivinilxloriddən hazırlanmış armaturlanmamış ikiqat membran – suyun və rütubətin beton konstruksiyaya təsirini istisna edir.

Sistemin köməkçi komponentləri: hidroşponkalar, nəzarət-inyeksiya boruları və ştuserlər dəsti – hidroizolyasiyanın vəziyyətinə fasiləsiz nəzarəti və lazım olduqda, binanın istismar prosesində maneəsiz təmiri həyata keçirmək imkanını təmin edir.

Divarlarda və örtük plitəsində EC-220-3, EC-320-4 xarici hidroizolyasiya şponkaları ilə yanaşı, TexnoNİKOL PVX lentini və TexnoNİKOL epoksid yapışqanını özündə ehtiva edən yapışqan sistemindən istifadə oluna bilər.

Tətbiq olunma sahəsi

Mürəkkəb və orta mürəkkəblikdə mühəndis-geoloji şəraitdə geri doldurmalı çuxurlarda normal və yüksək məsuliyyət səviyyəli kütləvi inşaat binalarının və tikililərin bünövrələrinin hidroizolyasiyası üçün.