(+994) 50-562-50-05 / (+994) 12-562-50-05 az ru
(+994) 55-767-11-66

İnşaat sistemi bünövrə

Sadə mühəndis-geoloji şərtlər daxilində bərkidilmiş çuxurlarda inşa edilən aşağı məsuliyyət dərəcəli kiçik bina və tikililərin bünövrələrinin birqat

hidroizolyasiya sistemi.

Termik emal edilmiş geotekstil

PVX rondel (bərkidici element)Ətraflı


TN-BÜNÖVRƏ PROF QRUNTDA DİVAR

Sistem istismar olunan sahələrə malik yeraltı tikililərin sukeçirməzliyini təmin etmək üçün işlənib hazırlanmışdır.

PLANTER profilli membranı

Termoemal edilmiş geotekstil

LOGICBASE V-SL rulonlu polimer hidroizolyasiya materialı

TexnoNİKOL maili dam örtüyü və fasadlar üçün hidro-küləkqoruyucu plyonka

TexnoNİKOL inyeksiya ştuseri

LOGICBASE V-SL rulonlu polimer hidroizolyasiya materialı

TexnoNİKOL EC-220-3, EC-320-4 PVX Hidroşponka

TexnoNİKOL IC-240-2 PVX Hidroşponka

PVX rondel (bərkidici element)

İnyeksiya boruları

Sistemin təsviri

Sistem istismar olunan sahələrə malik yeraltı tikililərin sukeçirməzliyini təmin etmək üçün işlənib hazırlanmışdır. Sistemdə lazım olduğu təqdirdə daşıyıcı konstruksiyanı demontaj etmədən və qruntu qazmadan hidroizolyasiyanı təmiretmə imkanı nəzərdə tutulmuşdur. Hidroizolyasiya materialı kimi LOGICROOF T-SL möhkəmləndirilməmiş membranı istifadə olunur, o, beton hazırlığın üfüqi səthinə sərbəst döşənir və çuxurun çəpərləyici konstruksiyasına şaquli şəkildə mexaniki bərkidilir. Çəpərləyici konstruksiyanın əsasını hazırlamaq üçün sistemdə sement-qum məhlulundan hamarlayıcı suvaq nəzərdə tutulmuşdur, sonra onun üzərinə PLANTER geo drenaj membranı quraşdırılır.Tətbiq olunma sahəsi

Orta mürəkkəblikdə və mürəkkəb mühəndis-geoloji şəraitdə bərkidilmiş çuxurlarda inşa edilən normal və yüksək məsuliyyət dərəcəli kütləvi inşaat binalarının və tikililərinin bünövrələrinin hidroizolyasiyası üçün birqat sistem