(+994) 50-562-50-05 / (+994) 12-562-50-05 az ru
(+994) 55-767-11-66

İnşaat sistemi bünövrə

Sadə mühəndis-geoloji şərtlər daxilində bərkidilmiş çuxurlarda inşa edilən aşağı məsuliyyət dərəcəli kiçik bina və tikililərin bünövrələrinin birqat

hidroizolyasiya sistemi.

Termik emal edilmiş geotekstil

PVX rondel (bərkidici element)Ətraflı


TN-BÜNÖVRƏ EKSPERT

İnşaatın və istismarın istənilən mərhələsində hidroizolyasiyanın bütövlüyünə nəzarət etməyə imkan yaradan ikiqat hidroizolyasiya sistemi.

Termoemal edilmiş geotekstil

LOGICBASE V-SL rulonlu polimer hidroizolyasiya materialı

LOGICBASE V-ST hidroizolyasiya membranı

TEXNONİKOL CARBON PROF ekstruziya penopolistirolu

PLANTER profilli membranı

TEXNONİKOL CARBON PROF ekstruziya penopolistirolu

TexnoNİKOL maili dam örtüyü və fasadlar üçün hidro-küləkqoruyucu plyonka

TexnoNİKOL künc inyeksiya ştuseri

TexnoNİKOL IC-240-2 PVX Hidroşponka

İnyeksiya boruları

Sistemin təsviri

İnşaatın və istismarın istənilən mərhələsində hidroizolyasiyanın bütövlüyünə nəzarət etməyə imkan yaradan ikiqat hidroizolyasiya sistemi. Sistem LOGICBASE V-SL membranı əsasında əsas hidroizolyasiya qatından və LOGICBASE V-ST fakturalı membranından ibarət əlavə qatdan təşkil olunmuşdur. Əsas və əlavə qatlar 150 m2-ə qədər sahəyə malik hermetik kartlar yaratmaqla, öz aralarında perimetrlər boyunca qaynaq edilir. Hidroizolyasiyanın bütövlüyünün yoxlanılması nəzarət-inyeksiya sistemi vasitəsilə hidroizolyasiya kartından hava çıxarılması və sonradan 5 dəqiqə ərzində kartda vakuumun mövcudluğunun yoxlanılması ilə həyata keçirilir.

Zəruri olduqda nəzarət-inyeksiya sistemi vasitəsilə hidroizolyasiya kartına polimer təmir tərkiblərinin inyeksiyalanması yolu ilə hidroizolyasiyanın təmiri həyata keçirilir.

Tətbiq olunma sahəsi

Mürəkkəb mühəndis-geoloji şəraitdə, geri doldurmalı çuxurlarda inşa edilən yüksək məsuliyyət dərəcəli mürəkkəb və unikal bina və tikililərin bünövrələrinin hidroizolyasiyası üçün.