(+994) 50-562-50-05 / (+994) 12-562-50-05 az ru
(+994) 55-767-11-66

İnşaat sistemi bünövrə

Sadə mühəndis-geoloji şərtlər daxilində bərkidilmiş çuxurlarda inşa edilən aşağı məsuliyyət dərəcəli kiçik bina və tikililərin bünövrələrinin birqat

hidroizolyasiya sistemi.

Termik emal edilmiş geotekstil

PVX rondel (bərkidici element)Ətraflı


TN-BÜNÖVRƏ EKSPERT QRUNTDA DIVAR

Sistem mürəkkəb mühəndis-geoloji şəraitdə, möhkəmləndirilmiş çuxurlarda inşa edilən yüksək məsuliyyət dərəcəli mürəkkəb və unikal bina və tikililərin bünövrələrinin hidroizolyasiyası üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Termoemal edilmiş geotekstil

LOGICBASE V-SL rulonlu polimer hidroizolyasiya materialı

LOGICROOF V-ST hidroizolyasiya membranı

TexnoNİKOL inyeksiya ştuseri

LOGICBASE V-SL rulonlu polimer hidroizolyasiya materialı

TexnoNİKOL maili dam örtüyü və fasadlar üçün hidro-küləkqoruyucu plyonka

PVX rondel (bərkidici element)

İnyeksiya boruları

TexnoNİKOL IC-240-2 PVX Hidroşponka

Sistemin təsviri

Sistemdə hidroizolyasiya materialı kimi polivinilxlorid polimerlərinin (PVX) əsasında hazırlanmış möhkəmləndirilməmiş, teksturlu səthə malik LOGICBASE V-SL və LOGICBAS V-ST membranından istifadə olunur. Sistem yeraltı suların yüksək hidrostatik təzyiqə malik olduğu, su ilə zəngin qrunt şəraitində istifadə olunduğu üçün burada hermetikliyə vakuum nəzarəti imkanı ilə ikiqat PVX membranından hidroizolyasiya nəzərdə tutulur. Sistemdə hidroizolyasiya səthinin izolyasiyalı seqmentlərə - “kartlara” seksiyalanması nəzərdə tutulub – təmir-inyeksiya sisteminin quraşdırılması ilə. Hidroizolyasiyanın seksiyalanması iki membran qatının öz aralarında qismən qaynaq edilməsi yolu ilə yerinə yetirilir, bu, membran zədələndikdə suyu “kartın” bir seqmenti hüdudlarında lokallaşdırmağa kömək edir. Zəruri olduqda iki membran qatının arasındakı boşluğa akrilat polimerləri əsasında qatışığın inyeksiya edilməsi yolu ilə sistemin təmiri həyata keçirilir. Təmir tərkibi iki qat arasında “kartların” bütün sahəsi boyunca asanlıqla yayılır və hidroizolyasiyanın hermetikliyini bərpa edir.

Tətbiq olunma sahəsi

Mürəkkəb mühəndis-geoloji şəraitdə, möhkəmləndirilmiş çuxurlarda inşa edilən yüksək məsuliyyət dərəcəli mürəkkəb və unikal bina və tikililərin bünövrələrinin hidroizolyasiyası üçün.