(+994) 50-562-50-05 / (+994) 12-562-50-05 az ru
(+994) 55-767-11-66

İnşaat sistemi bünövrə

Sadə mühəndis-geoloji şərtlər daxilində bərkidilmiş çuxurlarda inşa edilən aşağı məsuliyyət dərəcəli kiçik bina və tikililərin bünövrələrinin birqat

hidroizolyasiya sistemi.

Termik emal edilmiş geotekstil

PVX rondel (bərkidici element)Ətraflı


TN-BÜNÖVRƏ DRENAJ

İstismar olunan və ya yaşayış sahəli bünövrənin izolyasiya sistemi.

Texnoelast

TEXNONİKOL № 01 bitumlu praymer

PLANTER geo profilli membranı

TEXNONİKOL CARBON PROF ekstruziya penopolistirolu

Qabaran qaytan

Bünövrə divarı

Drenaj borusu

Çınqıl hazırlıq

Keçirici bort (qaltel) s/q məhlulu

Əsasın qruntu

Geri doldurma qruntu

XPS plitələrinin və PLANTER membranının fiksajı üçün TEXNONİKOL №01 və №02 bərkidicisi

Sistemin təsviri

Hidroizolyasiya membranı kimi ikiqat Texnoelast EPP rulonlu bitum-polimer əriyən materialından istifadə tövsiyə olunur, o istismar olunan sahələrin izolyasiyasına qoyulan yüksək tələblərə cavab verir.

İstilik izolyasiya qatı kimi TEXNONİKOL CARBON PROF ekstruziya penopolistirolu istifadə olunur.

PLANTER geo drenaj membranından hazırlanmış divaryanı drenajın təşkili atmosfer və qrunt sularını effektiv uzaqlaşdırır. Şaxtadan şişən qruntlarda PLANTER active istifadə olunmalıdır.Tətbiq olunma sahəsi

Sistem gilli və gillicəli qruntlarda qrunt sularının səviyyəsindən asılı olmayaraq, eləcə də qrunt sularının bünövrə plitəsindən yuxarı olduğu qumlu qruntlarda istismar olunan və ya yaşayış sahəli yeraltı tikililərin müdafiəsi üçün istifadə olunur.

Bu sistemi kapillyar rütubətlənmə zonasında yerləşən konstruksiyalarda istifadə etmək tövsiyə olunur, burada onların istismar şərtləri sərt temperatur-rütubət rejimi ilə əlaqədardır.