(+994) 50-562-50-05 / (+994) 12-562-50-05 az ru
(+994) 55-767-11-66

İnşaat sistemi bünövrə

Sadə mühəndis-geoloji şərtlər daxilində bərkidilmiş çuxurlarda inşa edilən aşağı məsuliyyət dərəcəli kiçik bina və tikililərin bünövrələrinin birqat

hidroizolyasiya sistemi.

Termik emal edilmiş geotekstil

PVX rondel (bərkidici element)Ətraflı


TN-BÜNÖVRƏ DRENAJ LAYT

İstismar olunmayan sahəli və ya texniki mərtəbəli bünövrənin izolyasiya sistemi.

Texnoelast TERRA

TEXNONİKOL № 01 bitumlu praymer

PLANTER profilli membranı

Bünövrə divarı

Drenaj borusu

Keçirici bort (qaltel) s/q məhlulu

Mühəndis hazırlığı

XPS plitələrinin və PLANTER membranının fiksajı üçün TEXNONİKOL №01 və №02 bərkidicisi

Qabaran qaytan

Geri doldurma qruntu

Sistemin təsviri

Membranın hidroizolyasiyası üçün Texnoelast TERRA rulonlu bitum-polimer materialından istifadə tövsiyə olunur, o birbaşa ərimə üsulu ilə döşənir, bu da işlərin görülmə sürətini və izolyasiyanın etibarlığını optimal uyğunlaşdırmağa imkan verir.

PLANTER geo drenaj membranından hazırlanmış divaryanı drenajın təşkili atmosfer və qrunt sularını effektiv uzaqlaşdırır. Şaxtadan şişən qruntlarda PLANTER active istifadə olunmalıdır.

Üfüqi izolyasiya həlli kimi “TN-DÖŞƏMƏ Hidro” sistemi istifadə olunur, istilik izolyasiya qatı kimi TEXNONİKOL CARBON ekstruziya penoplistirolu tətbiq edilir.Tətbiq olunma sahəsi

Sistem gilli və gillicəli qruntlarda qrunt sularının səviyyəsindən asılı olmayaraq 1,5 m-dən çox dərinliyə malik bünövrədə, eləcə də qrunt sularının bünövrə plitəsindən yuxarı olduğu qumlu qruntlarda texniki mərtəbəli yeraltı tikililərin və ya istismar olunmayan sahələrin müdafiəsi üçün istifadə olunur.