(+994) 50-562-50-05 / (+994) 12-562-50-05 az ru
(+994) 55-767-11-66

İnşaat sistemi bünövrə

Sadə mühəndis-geoloji şərtlər daxilində bərkidilmiş çuxurlarda inşa edilən aşağı məsuliyyət dərəcəli kiçik bina və tikililərin bünövrələrinin birqat

hidroizolyasiya sistemi.

Termik emal edilmiş geotekstil

PVX rondel (bərkidici element)Ətraflı


TN-BÜNÖVRƏ Baryer Qruntda divar

Sadə mühəndis-geoloji şəraitdə, bərkidilmiş çuxurlarda inşa edilən aşağı məsuliyyət dərəcəli kiçik bina və tikililərin bünövrələrinin hidroizolyasiyası üçün birqat sistem.Termoemal edilmiş geotekstil

PVX rondel (bərkidici element)

LOGICBASE V-SL rulonlu polimer hidroizolyasiya materialı

TexnoNİKOL maili dam örtüyü və fasadlar üçün hidro-küləkqoruyucu plyonka

LOGICBASE V-SL rulonlu polimer hidroizolyasiya materialı

TexnoNİKOL IC-240-2 PVX Hidroşponka

Sistemin təsviri

Sistemdə hidroizolyasiya materialı kimi polivinilxlorid polimerlərinin (PVX) əsasında hazırlanmış möhkəmləndirilməmiş ikiqat LOGICBASE V-SL membranından istifadə olunur. Hidroizolyasiya membranı daşıyıcı konstruksiya inşa edilməzdən əvvəl beton hazırlıq üzərində üfüqi şəkildə və «qruntda divar» tipli çuxurun çəpəri boyunca qazma dirəklərinə, şpunt çəpərlərinə və digər şaquli səthlərə montaj edilir.

Çəpərləyici konstruksiyanın əsasını hazırlamaq üçün sement-qum məhlulundan hazırlanmış hamarlayıcı qat nəzərdə tutulmuşdur.

Sistemin montajı geotekstildən, hidroizolyasiya membranından, geotekstil qoruyucu qatından və plyonkadan ibarət olan döşənən qatın ardıcıl quraşdırılmasından ibarətdir. Üfüqi müstəvidə həm də armaturlu karkasın montaj prosesində zədələrin qarşısını almaq üçün sement-qum üzlüyü quraşdırılır.

Şaquli müstəvidə membran geotekstil lövhə və qalınlığı ən azı 200 mkm olan polietilen plyonka ilə qorunur, o, geotekstilin betonla arzuolunmaz təmasının qarşısını alır.Tətbiq olunma sahəsi

Sadə mühəndis-geoloji şəraitdə, bərkidilmiş çuxurlarda inşa edilən aşağı məsuliyyət dərəcəli kiçik bina və tikililərin bünövrələrinin hidroizolyasiyası üçün birqat sistem.