(+994) 50-562-50-05 / (+994) 12-562-50-05 az ru
(+994) 55-767-11-66

İnşaat sistemi bünövrə

Sadə mühəndis-geoloji şərtlər daxilində bərkidilmiş çuxurlarda inşa edilən aşağı məsuliyyət dərəcəli kiçik bina və tikililərin bünövrələrinin birqat

hidroizolyasiya sistemi.

Termik emal edilmiş geotekstil

PVX rondel (bərkidici element)Ətraflı


Отдел продаж

Алибейли Муртуз


Генеральный Директор

Тел: +994 55 223 54 45

E-mail: ceo@brc.az

Ширалиев Султан


Руководитель отдела розничных продаж

Тел: +994 55 207 27 48

E-mail: s.shiraliyev@brc.az

Гафаров Рагим


Руководитель отдела Маркетинга

Тел: +994 70 224 00 26

E-mail: ragim@brc.az

Керимова Шабнам


Руководитель отдела логистики

Тел: +994 50 212 62 70

E-mail: logist@brc.az

Сейфуллаев Фуад


Руководитель отдела прямых продаж

Тел: +994 50 210 53 86

E-mail: f.seyfullayev@brc.az

Гусейнов Руслан


Специалист по развитию бизнеса

Тел: +994552005965 / +994513637282

E-mail: ruslan@brc.az

Старшинин Денис


Руководитель Финансового Отдела

Тел: +994 55 280 27 47

E-mail: starshinin@brc.az

Искендерова Айсель


Руководитель отдела поддержки продаж

Тел: +994 55 767 11 66

E-mail: a.isgenderova@brc.az

Муталлимов Закир


Старший специалист по розничной торговле

Тел: +994 55 455 50 88

E-mail: sro@ttt.az