(+994) 50-562-50-05 / (+994) 12-562-50-05 az ru
(+994) 55-767-11-66

İnşaat sistemi bünövrə

Sadə mühəndis-geoloji şərtlər daxilində bərkidilmiş çuxurlarda inşa edilən aşağı məsuliyyət dərəcəli kiçik bina və tikililərin bünövrələrinin birqat

hidroizolyasiya sistemi.

Termik emal edilmiş geotekstil

PVX rondel (bərkidici element)Ətraflı


TİKİŞ ODLUĞU

картинка TİKİŞ ODLUĞU от магазина Одежда+
(0)

Full description

Tam təsvir
TİKİŞ ODLUĞU
Bu odluq bitum-polimer rulonlu materialların üst-üstə düşmələrinin əridilib bitişdirilməsi üçün hazırlanmışdır. Texnoelast RP1 EKP və Texnoelsat FİKS EPM materiallarının tətbiq edilməsi üzrə dam örtüyünün əsasa mexaniki bərkidilməsi üçün istifadə edilir. Yalnız kəsişmə yerlərində layların qaynaq edilməsi üçün təyin edilmişdir. Odluq elə bir üsulla konstruksiya edilmişdir ki, dam örtüyü ustası əyilmədən və narahat vəziyyətdə işləmədən, bütün boyu üzrə dik dayanaraq əridərək bitişdirmə işlərini rahat şəkildə həyata keçirə bilər. Materialın qaldırma küncününtəhlükəsizlik sistemi sayəsində, alovun sönməsinin qarşısı alınır və material küncünün keyfiyyətli şəkildə əridilib təmizlənməsi baş verir. Odluq konstruksiyası yüksək effektli qaz yanmasını və onun kiçik xərclərini təmin edir. Alovun idarə edilməsi üçün fitil alovunun xüsusi nizamlayıcı çaxmaqlı mexanizmindən istifadə olunur. Odluq dəst üzrə 150 mm enli sıxıcı press-diyircək və 9 mm-lik ştuserlə yerləşdirilir. Diyircək hal-hazırda qızdırılmış dam örtüyü materialı tikişinin keyfiyyətli şəkildə hamarlanmasını təmin edir . (!) Odluq materialın bütün palaz səthi boyu qızdırılması və ya əridilib bitişdirilməsi üçün istifadə edilə bilməz.
  • Facebook