(+994) 50-562-50-05 / (+994) 12-562-50-05 az ru
(+994) 55-767-11-66

İnşaat sistemi bünövrə

Sadə mühəndis-geoloji şərtlər daxilində bərkidilmiş çuxurlarda inşa edilən aşağı məsuliyyət dərəcəli kiçik bina və tikililərin bünövrələrinin birqat

hidroizolyasiya sistemi.

Termik emal edilmiş geotekstil

PVX rondel (bərkidici element)Ətraflı


MANOMETR CİHAZLI QAZ REDUKTORU

картинка MANOMETR CİHAZLI QAZ REDUKTORU от магазина Одежда+
(0)

Full description

Tam təsvir
MANOMETR CİHAZLI QAZ REDUKTORU
Kiçik qabaritli balonlu propan birpilləli (BPB) reduktor QOST 13861-89 tələblərinə uyğun olaraq istehsal olunur. Çıxış qazının təzyiqini müəyyən edən (QOST tələbi) göstərici manometr cihazı ilə təchiz edilmişdir. Kompakt ölçülərlə qaz girişinin bir oxu üzərində yerləşən reduksiya etmə mexanizmi hesabına bütün iş parametrləri böyük qabaritli reduktorlar səviyyəsində saxlanılır. Reduktor balondan daxil olan qazın işlək təzyiqinin azaldılması, nizamlanması və avtomatik olaraq saxlanması üçün təyin edilmişdir. Çıxış üzrə təzyiqi 5,0 kub. m/ç –lik ən böyük keçirmə qabiliyyəti ilə 0,3 Mpa qədər nizamlama xüsusiyyətinə malikdir. Bu parametrlər əksər hallarda dam örtüyü materialları ilə işlərin yerinə yetirilməsi üçün kifayət edir. Verilmiş reduktor qış fəslində və qalın hidroizolyasiya materialları ilə işləmə zamanı zəruri hallarda əmələ gələn odluğun maksimal gücünü təmin edə bilmir.
  • Facebook