(+994) 50-562-50-05 / (+994) 12-562-50-05 az ru
(+994) 55-767-11-66

İnşaat sistemi bünövrə

Sadə mühəndis-geoloji şərtlər daxilində bərkidilmiş çuxurlarda inşa edilən aşağı məsuliyyət dərəcəli kiçik bina və tikililərin bünövrələrinin birqat

hidroizolyasiya sistemi.

Termik emal edilmiş geotekstil

PVX rondel (bərkidici element)Ətraflı


BIPOL XKP BOZ ŞİST, 10Х1 М

картинка BIPOL XKP BOZ ŞİST, 10Х1 М от магазина Одежда+
(0)

Full description

Ümumi təsvir

BİPOL XKP BOZ ŞİST, 10Х1 М
Bipol XKP – dam örtüyünün hər iki tərəfdən bitum büzücü ilə təchiz edilmiş, möhkəm əsasa malik, oksidləşdirilmiş bitum üzərində hidroizolyasiyası üçün əridilən materialdır. Materialın əsası – şüşə kətandan ibarətdir. Materialın yuxarı tərəfi şüşə kətan qatını mexaniki zədələrdən qoruyan iridənəli səpmədən (boz şistdən) ibarətdir. Materialın aşağı tərəfi montaj mərhələsi zamanı qızdırılması vacib olan qoruyucu polietilen plyonka ilə örtülmüşdür.

Həcmə görə suudma, % ən çoxu
1

Yuxarı tərəf
Şist

Ölçüsü
10х1 м
Uzununa/çarpaz istiqamətdə parçalanma gücü, ən azı
300/-

R=25 mm dirək üzərində elastiklik temperaturu, çox olmayan С
-15

Uzunluğu, m
10
  • Facebook