(+994) 50-562-50-05 / (+994) 12-562-50-05 az ru
(+994) 55-767-11-66

İnşaat sistemi bünövrə

Sadə mühəndis-geoloji şərtlər daxilində bərkidilmiş çuxurlarda inşa edilən aşağı məsuliyyət dərəcəli kiçik bina və tikililərin bünövrələrinin birqat

hidroizolyasiya sistemi.

Termik emal edilmiş geotekstil

PVX rondel (bərkidici element)Ətraflı


BİTUM PRAYMERİ

картинка BİTUM PRAYMERİ от магазина Одежда+
(0)

Full description

Tam təsvir

Bitum praymeri

Tətbiqi:

Əridilən dam örtüyü və hidroizolyasiya materiallarının, elastik kirəmitin daha yaxşı yapışdırılmasının təmin olunması üzrə beton, taxta və metallik səthlərin astralanması, həmçinin suvama hidroizolyasiya mastikalarının hazır səthlər üzərinə bərkimə qabiliyyətinin gücləndirilməsi üçün.

Əsas üstünlükləri:

Bitum praymeri bir çox bitum və bitum-polimer materialları ilə uyğunlaşır, quruma üçün az vaxt sərf etməyə, yüksək səviyyəli nüfuz etmə xüsusiyyətinə malikdir, toz qalıqlarını effektiv şəkildə hopdurur və bağlayır. Tərkibində toluol və digər toksik qatışıqlar yoxdur.

Texniki xarakteristikaları

1 qatın 20 C/s üzrə quruma müddəti

1 qatın 20 C/s üzrə quruma müddəti

20 Сilə ВЗ-4 Viskozimetr cihazı üzrə şərti yapışqanlıq 

20 С ilə ВЗ-4 Viskozimetr cihazı üzrə şərti yapışqanlıq

Uçuşmayan maddələrin kütlə payı, %

Uçuşmayan maddələrin kütlə payı, %

Quru qalıqların yumşalma temperaturu, С

Quru qalıqların yumşalma temperaturu, С

0,2 mm qalınlıqlı qat üzrə orta sərfetmə

0,2 mm qalınlıqlı qat üzrə orta sərfetmə

  • Facebook