(+994) 50-562-50-05 / (+994) 12-562-50-05 az ru
(+994) 55-767-11-66

İnşaat sistemi bünövrə

Sadə mühəndis-geoloji şərtlər daxilində bərkidilmiş çuxurlarda inşa edilən aşağı məsuliyyət dərəcəli kiçik bina və tikililərin bünövrələrinin birqat

hidroizolyasiya sistemi.

Termik emal edilmiş geotekstil

PVX rondel (bərkidici element)Ətraflı


BİKROELAST XPP, 15Х1 М

картинка  BİKROELAST XPP, 15Х1 М от магазина Одежда+
(0)

Full description

Ümumi təsvir

BİKROELAST XPP, 15Х1 М
BİKROELAST XPP - artan elastikliyə malik dam örtüyü üçün əridilən bitum materialıdır. Materialın əsası – şüşə kətandır. Materialın yuxarı tərəfişüşə kətan qatını mexaniki zədələrdən qoruyan qalın polietilen plyonkadan ibarətdir. Materialın aşağı tərəfi montaj mərhələsi zamanı qızdırılması vacib olan qoruyucu polietilen plyonka ilə örtülmüşdür.

Həcmə görə suudma, % ən çoxu
1

Yuxarı tərəfi
Plyonka

Ölçüsü
15х1 м

Uzununa/çarpaz istiqamətdə parçalanma gücü , ən azı
300/-

R=25 mm dirək üzərində elastiklik tempraturu, çox olmayan С
-10

Uzunluğu, m
15
  • Facebook