(+994) 50-562-50-05 / (+994) 12-562-50-05 az ru
(+994) 55-767-11-66

İnşaat sistemi bünövrə

Sadə mühəndis-geoloji şərtlər daxilində bərkidilmiş çuxurlarda inşa edilən aşağı məsuliyyət dərəcəli kiçik bina və tikililərin bünövrələrinin birqat

hidroizolyasiya sistemi.

Termik emal edilmiş geotekstil

PVX rondel (bərkidici element)Ətraflı


TEXNOELAST QRİN EKP BOZ ŞİST, 10Х1 М

картинка  TEXNOELAST QRİN EKP BOZ ŞİST, 10Х1 М от магазина Одежда+
(0)

Full description

Ümumi təsvir

TEXNOELAST QRİN EKP BOZ ŞİST, 10Х1 М
Texnoelast QRİN – bu “yaşıl” istismar edilən dam örtüklərinin quraşdırılması üçün materialdır. Bitki kökləri tərəfindən zədələnməyə qarşı davamlılığa malikdir. İnkişaf etməyə qarşı kimyəvi və mexaniki müdafiəyə malikdir. Texnoelast QRİNbitumdan, SBS (stirol-butadien-stirol) polimer modifikatordan, mineral dolğudan (talk, dolomit və.s.) və kök atmaya qarşı əlavələrdən ibarət bitum-polimer büzücünın poliefir əsasına iki tərəfli tətbiq edilməsi və son olaraq müdafiə qatlarının hər iki tərəf üzrə laylarına tətbiq edilməsi üsulu ilə əldə edilir. Müdafiə qatı qismində iridənəli, xırda iridənəli qum səpməsindən və polimer örtüklərdən istifadə edilir. Hamsını oxu

Həcmə görə suudma, % ən çoxu
1

Yuxarı tərəfi
şist

Ölçüsü
10х1 м

Uzununa/çarpaz istiqamətdə parçalanma gücü , ən azı
600/400

R=25 mm dirək üzərində elastiklik tempraturu, çox olmayan С
-25

Uzunluğu, m
10
  • Facebook