(+994) 50-562-50-05 / (+994) 12-562-50-05 az ru

İnşaat sistemi bünövrə

Sadə mühəndis-geoloji şərtlər daxilində bərkidilmiş çuxurlarda inşa edilən aşağı məsuliyyət dərəcəli kiçik bina və tikililərin bünövrələrinin birqat

hidroizolyasiya sistemi.

Termik emal edilmiş geotekstil

PVX rondel (bərkidici element)Ətraflı


TEXNOFAS KOTTEC

картинка TEXNOFAS KOTTEC  от магазина Одежда+
(0)

Full description

Materialın təyinatı

TEXNOFAS KOTTEC bazalt isidicisi 10 metr hündürlüyə qədər nazik suvaq qatlı qoruyucu-dekorativ qata malik divarların xarici isitmə sistemlərində istilik-, səs izolyasiyası kimi istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur.

 

Materialın təsviri

TEXNOFAS KOTTEC — yanmayan, hidrofoblaşdırılmış, bazalt qruplu dağ süxurları əsasında mineral pambıq plitələrindən aşağı fenollu bağlayıcı ilə istilik-, səs izolyasiyası plitələridir.

Saxlanılma

Mineral pambıq plitələr qapalı anbarlarda saxlanılmalıdır. Atmosfer yağıntılarının təsirindən qoruyan talvar altında saxlanılması yolveriləndir. Saxlanılma zamanı TEXNOFAS KOTTEC isidicisi konteynerlərdə və ya ştabellərdə altlıq və ya dayaq üzərində döşənilməlidir. Saxlanılma zamanı ştabelin hündürlüyü 2 m-i aşmamalıdır.

 

İsidicinin qiymətini öyrənmək üçün sağdan yuxarı menyuda yerləşən xüsusi formada sual verə bilərsiniz.

 TEXNOFAS KOTTEC plitələrini bizim ticarət tərəfdaşlarımızdan ala bilərsiniz. Onlar təchizat şərtlərini və qiymətləri bildirəcəklər.

 

 

Əsas fiziki-mexaniki xarakteristikalar

Göstəricinin adı

Ölçü vahidi

TEXNOFAS KOTTEC

Qatların qopmasına davamlılıq həddi (laminar davamlılıq), ən azı

  kPa

10 

Yanma qabiliyyəti

dərəcə

Yanmayan


İstilik keçiriciliyi 

λ25

0,037

           λ А

0,039

           λ B

0,041

Buxar keçiriciliyi, ən azı

mq/(m·s·Pa)

0,3

Kütləyə görə rütubətlilik, ən çoxu

%

0,5

Həcmə görə suudma, ən çoxu

%

1,5

Üzvi maddələrin miqdarı, ən çoxu

%

4,5

Sıxlığı

kq/m3

95-115

10% deformasiyada sıxılmaya davamlılıq, ən azı

kPa

20Geometrik parametrlər

Göstəricinin adı

Ölçü vahidi

Qiyməti

Uzunluğu

mm

1200

Eni

mm

600

Qalınlığı  

mm

50,100,150,200 Logistik parametrlər

 

Məhsulun adı

Uzunluğu

Eni

Qalınlığı

Bağlamada miqdarı

Altlıqda miqdarı

Arabaya yükləmə norması, həcmlə, kub.m

mm

mm

mm

Plitə, ədəd

m2

m3

Bağlama, ədəd

m3

92 m3

TEXNOFAS KOTTEC

1200

600

50

6

4,3200

0,2160

32

6,9120

76,0320

1200

600

100

3

2,1600

0,2160

32

6,9120

76,0320

1200

600

150

2

1,4400

0,2160

32

6,9120

76,0320

1200

600

200

1

0,7200

0,1440

48

6,9120

76,0320

Tam təsvir

Materialın təyinatı

TEXNOBLOK fasad divarları üçün bazalt isidicisi müxtəlif tipli laylı hörgülərin, müxtəlif işləməli, o cümlədən saydinqli karkas divarların istilik-, səs izolyasiyası üçün istifadə olunur. TEXNOBLOK isidicisi həmçinin ikiqat istilik izolyasiyası aparılarkən hava aralıqlı fasad sistemlərində birinci (daxili) istilik izolyasiya qatı kimi istifadə olunur.

Materialın təsviri

TEXNOBLOK— yanmayan, hidrofoblaşdırılmış, bazalt qruplu dağ süxurları əsasında mineral pambıq plitələrindən aşağı fenollu bağlayıcı ilə istilik-, səs izolyasiyası plitələridir.

Saxlanılma

Mineral pambıq plitələr qapalı anbarlarda saxlanılmalıdır. Atmosfer yağıntılarının təsirindən qoruyan talvar altında saxlanılması yolveriləndir. Saxlanılma zamanı TEXNOBLOK isidicisi konteynerlərdə və ya ştabellərdə altlıq və ya dayaq üzərində döşənilməlidir. Saxlanılma zamanı ştabelin hündürlüyü 2 m-i aşmamalıdır.

Bazalt əsaslı divar isidicisinin qiymətini öyrənmək üçün sağdan yuxarı menyuda yerləşən xüsusi formada sual verə bilərsiniz. TEXNOBLOK STANDART plitələrini bizim ticarət tərəfdaşlarımızdan ala bilərsiniz. Onlar təchizat şərtlərini və qiymətləri bildirəcəklər.

 

 

 

Əsas fiziki-mexaniki xarakteristikalar

Göstəricinin adı

Ölçü vahidi

TEXNOBLOK STANDART

Sıxılma, ən çoxu

%

8

Yanma qabiliyyəti

dərəcə

Yanmayan

İstilik keçiriciliyi

λ10

Vt/m·S

0,035

λ25

0,037

λ А

0,039

λ B

0,040

Buxar keçiriciliyi, ən azı

mq/(m·s·Pa)

0,3

Kütləyə görə rütubətlilik, ən çoxu

%

0,5

Həcmə görə suudma, ən çoxu

%

1,5

Üzvi maddələrin miqdarı, ən çoxu

%

2,5

Sıxlığı

kq/m3

40-50Geometrik parametrlər

Göstəricinin adı

Ölçü vahidi

Qiyməti

Uzunluğu

mm

1200

Eni

mm

600

Qalınlığı (10 mm addımla)

mm

40-200Logistik parametrlər

Bükmək

Məhsulun adı

Uzunluğu

Eni

Qalınlığı

Bağlamada miqdarı

Altlıqda miqdarı

Arabaya yükləmə norması, həcmlə, kub.m

mm

mm

mm

Plitə, ədəd

m2

m3

Bağlama, ədəd

m3

92 m3

 TEXNOBLOK STANDART

 1200

600

50

12

8,6400

0,4320

16

6,9120

76,0320

1200

600

50

8

5,7600

0,2880

24

6,9120

76,0320

1200

600

50

6

4,3200

0,2160

32

6,9120

76,0320

1200

600

60

10

7,2000

0,4320

16

6,9120

76,0320

1200

600

70

8

5,7600

0,4032

16

6,4512

70,9632

1200

600

80

6

4,3200

0,3456

20

6,9120

76,0320

1200

600

90

6

4,3200

0,3888

16

6,2208

68,4288

1200

600

100

6

4,3200

0,4320

16

6,9120

76,0320

1200

600

100

4

2,8800

0,2880

24

6,9120

76,0320

1200

600

110

3

2,1600

0,2376

28

6,6528

73,1808

1200

600

120

5

3,6000

0,4320

16

6,9120

76,0320

1200

600

130

3

2,1600

0,2808

24

6,7392

74,1312

1200

600

140

4

2,8800

0,4032

16

6,4512

70,9632

1200

600

150

4

2,8800

0,4320

16

6,9120

76,0320

1200

600

160

3

2,1600

0,3456

20

6,9120

76,0320

1200

600

170

3

2,1600

0,3672

16

5,8752

64,6272

1200

600

180

3

2,1600

0,3888

16

6,2208

68,4288

1200

600

190

3

2,1600

0,4104

16

6,5664

72,2304

1200

600

200

3

2,1600

0,4320

16

6,9120

76,0320

TEXNOBLOK PROF

1200

600

50

12

8,6400

0,4320

16

6,9120

76,0320

1200

600

50

8

5,7600

0,2880

24

6,9120

76,0320

1200

600

50

5

3,6000

0,1800

36

6,4800

71,2800

1200

600

60

10

7,2000

0,4320

16

6,9120

76,0320

1200

600

70

8

5,7600

0,4032

16

6,4512

70,9632

1200

600

80

6

4,3200

0,3456

20

6,9120

76,0320

1200

600

90

6

4,3200

0,3888

16

6,2208

68,4288

1200

600

100

4

2,8800

0,2880

24

6,9120

76,0320

1200

600

110

3

2,1600

0,2376

28

6,6528

73,1808

1200

600

120

5

3,6000

0,4320

16

6,9120

76,0320

1200

600

130

3

2,1600

0,2808

24

6,7392

74,1312

1200

600

140

4

2,8800

0,4032

16

6,4512

70,9632

1200

600

150

4

2,8800

0,4320

16

6,9120

76,0320

TEXNOBLOK OPTİMA

1200

600

50

12

8,6400

0,4320

16

6,9120

76,0320

1200

600

60

10

7,2000

0,4320

16

6,9120

76,0320

1200

600

70

8

5,7600

0,4032

16

6,4512

70,9632

1200

600

80

6

4,3200

0,3456

20

6,9120

76,0320

1200

600

90

6

4,3200

0,3888

16

6,2208

64,4288

1200

600

100

4

2,8800

0,2880

24

6,9120

76,0320

1200

600

110

3

2,1600

0,2376

28

6,6528

73,1808

1200

600

120

5

3,600

0,4320

16

6,9120

76,0320

1200

600

130

3

2,1600

0,2808

24

6,7392

74,1312

1200

600

140

4

2,8800

0,4032

16

6,4512

70,9632

1200

600

150

4

2,8800

0,4320

16

6,9120

76,0320

  • Facebook